Οδηγίες/Λεπτομέρειες για τη συμμετοχή των φοιτητών/τριών στην εξ αποστάσεως εξεταστική εαρινού εξαμήνου 2020-21

Σας ενημερώνουμε ότι, σύμφωνα με το υπ’ αρίθμ. πρωτ. 3802/4-6-2021 έγγραφο του Τμήματος Σπουδών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, η δήλωση συμμετοχής των φοιτητών στις εξετάσεις εαρινού εξαμήνου με τεχνολογίες εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και αποδοχής της διαχείρισης προσωπικών δεδομένων είναι υποχρεωτική  και γίνεται στη διεύθυνση https://gdpr-form.uop.gr/ από τη Δευτέρα, 7/6/21 έως και την Κυριακή, 13/6/21.

Παρακαλούμε να διαβάσετε προσεχτικά στον σύνδεσμο https://pedis.uop.gr/?p=17095 τις Οδηγίες/Λεπτομέρειες για την εξ αποστάσεως εξεταστική εαρινού εξαμήνου 2021.