Ηλεκτρονική αξιολόγηση μαθημάτων Προπτυχιακών και Μεταπτυχιακών Σπουδών χειμερινού εξαμ. 2022-23

Αγαπητές φοιτήτριες και αγαπητοί φοιτητές, Σας ενημερώνουμε ότι η ηλεκτρονική αξιολόγηση όλων των μαθημάτων των Προπτυχιακών και Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών για το χειμερινό εξάμηνο 2022-2023 θα πραγματοποιηθεί από 28/11/2022 έως 23/12/2022. Για να αξιολογήσετε τα μαθήματα που έχετε διδαχθεί στο χειμερινό εξάμηνο, αρκεί να συνδεθείτε με το ηλεκτρονικό σύστημα γραμματειών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου (https://e-secretary.uop.gr), κατόπιν …

Ηλεκτρονική αξιολόγηση μαθημάτων Προπτυχιακών και Μεταπτυχιακών Σπουδών χειμερινού εξαμ. 2022-23 Διαβάστε Περισσότερα »

Απαλλαγή από τα τέλη φοίτησης ακαδ. έτους 2022-2023

Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές που εγγράφηκαν το ακαδ. έτος 2022-2023 δύναται να διεκδικήσουν απαλλαγή από τα τέλη φοίτησης σύμφωνα με τον Ν. 4957/2022 (ΦΕΚ 141/Α/21-07-2022), την Απόφαση 108990/Ζ1 (ΦΕΚ 4899/Β/16-09-2022) του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, εφόσον πληρούνται κατά αύξουσα σειρά οι ακόλουθες προϋποθέσεις: Πληρούν τις προϋποθέσεις αριστείας κατά τον πρώτο κύκλο σπουδών, που αντιστοιχεί κατ’ ελάχιστον …

Απαλλαγή από τα τέλη φοίτησης ακαδ. έτους 2022-2023 Διαβάστε Περισσότερα »

Αποτελέσματα επιλογής υποψηφίων 2022-23 και διαδικασία εγγραφής-τμήμα Θεσσαλονίκης (2η πρόσκληση)

Επιτυχόντες/Επιτυχούσες Α/Α ΑΡ. ΑΙΤΗΣΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (max 100) 1 ΤΠΑΑ31 91 2 ΤΠΑΑ28 85 3 ΤΠΑΑ54 84 4 ΤΠΑΑ29 82 5 ΤΠΑΑ70 81 6 ΤΠΑΑ30 80 7 ΤΠΑΑ75 78 8 ΤΠΑΑ57 77 Διαδικασία εγγραφής Οι εγγραφές των επιτυχόντων θα πραγματοποιηθούν έως τη Δευτέρα, 17/10/22, και ώρα 12:00, με την αποστολή των κάτωθι δικαιολογητικών στο email ddpms@uop.gr: …

Αποτελέσματα επιλογής υποψηφίων 2022-23 και διαδικασία εγγραφής-τμήμα Θεσσαλονίκης (2η πρόσκληση) Διαβάστε Περισσότερα »

Αποτελέσματα επιλογής υποψηφίων 2022-23 και διαδικασία εγγραφής-τμήμα Κομοτηνής(2η πρόσκληση)

Επιτυχόντες/Επιτυχούσες Α/Α ΑΡ. ΑΙΤΗΣΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (max 100) 1 ΤΠΑΑ59 76 2 ΤΠΑΑ43 75 3 ΤΠΑΑ32 73 4 ΤΠΑΑ58 71 Διαδικασία εγγραφής Οι εγγραφές των επιτυχόντων θα πραγματοποιηθούν έως τη Δευτέρα, 17/10/22, και ώρα 12:00, με την αποστολή των κάτωθι δικαιολογητικών στο email ddpms@uop.gr:   1. Αίτηση εγγραφής-Υπεύθυνη Δήλωση (διατίθεται εδώ) 2. Το αποδεικτικό κατάθεσης τραπέζης …

Αποτελέσματα επιλογής υποψηφίων 2022-23 και διαδικασία εγγραφής-τμήμα Κομοτηνής(2η πρόσκληση) Διαβάστε Περισσότερα »

Αποτελέσματα επιλογής υποψηφίων 2022-23 και διαδικασία εγγραφής-τμήμα Πειραιά(2η πρόσκληση)

Επιτυχόντες/Επιτυχούσες Α/Α ΑΡ. ΑΙΤΗΣΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (max 100) 1 ΤΠΑΑ45 78 2 ΤΠΑΑ64 76 3 ΤΠΑΑ63 76 4 ΤΠΑΑ65 74 5 ΤΠΑΑ83 71 6 ΤΠΑΑ81 65 7 ΤΠΑΑ62 65 8 ΤΠΑΑ44 62 9 ΤΠΑΑ71 60 10 ΤΠΑΑ61 59 Διαδικασία εγγραφής Οι εγγραφές των επιτυχόντων θα πραγματοποιηθούν έως τη Δευτέρα, 17/10/22, και ώρα 12:00, με την αποστολή …

Αποτελέσματα επιλογής υποψηφίων 2022-23 και διαδικασία εγγραφής-τμήμα Πειραιά(2η πρόσκληση) Διαβάστε Περισσότερα »

Παράταση υποβολής αιτήσεων 2ης πρόσκλησης έως 30/9/2022

Η προθεσμία υποβολης αιτήσεων για περιορισμένο αρθμό κενών θέσεων για το ΔΔΠΜΣ “Τοπική και Περιφερειακή Ανάπτυξη και Αυτοδιοίκηση” ακαδ. έτους 2022-23 παρατείνεται έως την Παρασκευή, 30/9/2022. Για την πρόσκληση υποβολής αιτήσεων, τα δικαιολογητικά και τη διαδικασία εδώ.

Αποτελέσματα επιλογής υποψηφίων 2022-23 και διαδικασία εγγραφής-τμήμα Κομοτηνής (1η πρόσκληση)

Επιτυχόντες/Επιτυχούσες Α/Α ΑΡ. ΑΙΤΗΣΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (max 100) 1 ΤΠΑΑ184 87 2 ΤΠΑΑ208 83 3 ΤΠΑΑ175 82 4 ΤΠΑΑ161 80 5 ΤΠΑΑ176 79 6 ΤΠΑΑ170 78 7 ΤΠΑΑ157 78 8 ΤΠΑΑ166 77 9 ΤΠΑΑ156 77 10 ΤΠΑΑ171 77 11 ΤΠΑΑ185 77 12 ΤΠΑΑ182 76 13 ΤΠΑΑ177 76 14 ΤΠΑΑ183 76 15 ΤΠΑΑ165 75 16 ΤΠΑΑ186 75 …

Αποτελέσματα επιλογής υποψηφίων 2022-23 και διαδικασία εγγραφής-τμήμα Κομοτηνής (1η πρόσκληση) Διαβάστε Περισσότερα »

Αποτελέσματα επιλογής υποψηφίων 2022-23 και διαδικασία εγγραφής-τμήμα Θεσσαλονίκης (1η πρόσκληση)

Επιτυχόντες/Επιτυχούσες Α/Α ΑΡ. ΑΙΤΗΣΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (max 100) 1 ΤΠΑΑ229 86 2 ΤΠΑΑ199 84 3 ΤΠΑΑ210 83 4 ΤΠΑΑ232 82 5 ΤΠΑΑ207 81 6 ΤΠΑΑ158 80 7 ΤΠΑΑ160 80 8 ΤΠΑΑ167 79 9 ΤΠΑΑ168 73 10 ΤΠΑΑ163 73 11 ΤΠΑΑ211 71 12 ΤΠΑΑ230 69 13 ΤΠΑΑ180 67 14 ΤΠΑΑ209 64 15 ΤΠΑΑ212 59 Διαδικασία εγγραφής Οι …

Αποτελέσματα επιλογής υποψηφίων 2022-23 και διαδικασία εγγραφής-τμήμα Θεσσαλονίκης (1η πρόσκληση) Διαβάστε Περισσότερα »

Αποτελέσματα επιλογής υποψηφίων 2022-23 και διαδικασία εγγραφής-τμήμα Πειραιά (1η πρόσκληση)

Επιτυχόντες/Επιτυχούσες Α/Α ΑΡ. ΑΙΤΗΣΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (max 100) 1 ΤΠΑΑ218 89 2 ΤΠΑΑ173 87 3 ΤΠΑΑ189 82 4 ΤΠΑΑ217 80 5 ΤΠΑΑ178 80 6 ΤΠΑΑ196 79 7 ΤΠΑΑ231 78 8 ΤΠΑΑ203 78 9 ΤΠΑΑ204 78 10 ΤΠΑΑ214 78 11 ΤΠΑΑ193 78 12 ΤΠΑΑ197 78 13 ΤΠΑΑ194 77 14 ΤΠΑΑ195 75 15 ΤΠΑΑ155 75 16 ΤΠΑΑ162 74 …

Αποτελέσματα επιλογής υποψηφίων 2022-23 και διαδικασία εγγραφής-τμήμα Πειραιά (1η πρόσκληση) Διαβάστε Περισσότερα »

2η πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για περιορισμένο αριθμό κενών θέσεων ακαδ. έτους 2022-23

Με την υποστήριξη της Τα Τμήματα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων (ΠΕΔιΣ) του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου,  Οικονομικών Επιστημών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης και Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πειραιά, οργανώνουν Διϊδρυματικό Διατμηματικό ΠΜΣ με τίτλο «Τοπική και Περιφερειακή Ανάπτυξη και Αυτοδιοίκηση» σύμφωνα με το ΦΕΚ 5002/τ.Β/31-12-2019 και τις διατάξεις του Ν.4485/2017, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, …

2η πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για περιορισμένο αριθμό κενών θέσεων ακαδ. έτους 2022-23 Διαβάστε Περισσότερα »