Αποτελέσματα επιλογής υποψηφίων 2021-22 και διαδικασία εγγραφής-τμήμα Πειραιά

Επιτυχόντες/Επιτυχούσες

Α/ΑΑΡ. ΠΡΩΤ.ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (max 100)
1ΤΠΑΑ156/31-5-2192
2ΤΠΑΑ147/31-5-2189
3ΤΠΑΑ181/11-6-2188
4ΤΠΑΑ169/1-6-2188
5ΤΠΑΑ182/11-6-2184
6ΤΠΑΑ 138/25-5-2182
7ΤΠΑΑ153/31-5-2181
8ΤΠΑΑ189/22-6-2181
9ΤΠΑΑ151/31-5-2179
10ΤΠΑΑ190/22-6-2177
11ΤΠΑΑ167/1-6-2176
12ΤΠΑΑ141/27-5-2175
13ΤΠΑΑ143/28-5-2175
14ΤΠΑΑ158/31-5-2175
15ΤΠΑΑ168/1-6-2174
16ΤΠΑΑ148/31-5-2174
17ΤΠΑΑ140/25-5-2174
18ΤΠΑΑ 173/2-6-2174
19ΤΠΑΑ144/31-5-2173
20ΤΠΑΑ159/31-5-2173
21ΤΠΑΑ188/22-6-2172
22ΤΠΑΑ166/1-6-2171
23ΤΠΑΑ154/31-5-2171
24ΤΠΑΑ171/1-6-2171
25ΤΠΑΑ 139/25-5-2171
26ΤΠΑΑ157/31-5-2170
27ΤΠΑΑ150/31-5-2170
28ΤΠΑΑ146/31-5-2170
29ΤΠΑΑ164/1-6-2169
30ΤΠΑΑ185/17-6-2167
31ΤΠΑΑ142/27-5-2167
32ΤΠΑΑ149/31-5-2166
33ΤΠΑΑ184/17-6-2165
34ΤΠΑΑ165/1-6-2165
35ΤΠΑΑ170/1-6-2162
36ΤΠΑΑ187/22-6-2160

Απορριπτέοι:

Α/ΑΑΡ. ΠΡΩΤ.
1ΤΠΑΑ176/2-6-21
2ΤΠΑΑ174/2-6-21
3ΤΠΑΑ175/2-6-21
4ΤΠΑΑ186/18-6-21
5ΤΠΑΑ 137/25-5-21
6ΤΠΑΑ191/22-6-21
7ΤΠΑΑ 136/25-5-21
8ΤΠΑΑ145/31-5-21

Διαδικασία εγγραφής

Οι εγγραφές των επιτυχόντων  του ακαδημαϊκού έτους 2021-2022 θα πραγματοποιηθούν από την Πέμπτη, 15 Ιουλίου 2021, έως τη Παρασκευή, 23 Ιουλίου 2021, με την κατάθεση των δικαιολογητικών που αναφέρονται παρακάτω στις περιπτώσεις Α και Β, με ταχυδρομική αποστολή στη δ/νση: Παν/μιο Πελ/νήσου, Τμήμα ΠΕΔΙΣ, Αριστοτέλους 1 & Λ. Αθηνών, 20132, Κόρινθος (αναγράφοντας στον φάκελο “Εγγραφή για το ΠΜΣ ΤΠΑΑ”), υπό την προϋπόθεση ότι θα έχουν παραληφθεί μέχρι την Παρασκευή, 23/7/2021.  

Δικαιολογητικά

Α. Οι επιτυχόντες που δεν διεκδικούν απαλλαγή από τα τέλη φοίτησης οφείλουν να καταθέσουν τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

 1. Αίτηση εγγραφής-Υπεύθυνη Δήλωση (διατίθεται εδώ)
 2. Μία (1) φωτογραφία τύπου αστυνομικής ταυτότητας
 3. Το αποδεικτικό κατάθεσης τραπέζης μέρους των τελών φοίτησης ύψους 1.000€ στο λογαριασμό: 5503-098713-930, IBAN : GR89 0172 5030 0055 0309 8713 930, της Τράπεζας Πειραιώς (δικαιούχος: ΕΛΚΕ Πανεπιστημίου Πελοποννήσου), όπου θα αναγράφονται τα στοιχεία:
  Ονοματεπώνυμο φοιτητή
  •Αιτιολογία: «ΔΔΠΜΣ Τοπική και Περιφερειακή Ανάπτυξη και Αυτοδιοίκηση» (ΚΑ0497)

Β. Οι επιτυχόντες που διεκδικούν απαλλαγή από τα τέλη φοίτησης βάσει του άρθρου 35 του Ν. 4485/2017, της απόφασης του ΥΠΕΘ αριθμ. 131757/Ζ1 (ΦΕΚ 3387/Β/10.8.2018) και της απόφασης 79803/Ζ1/5-7-2021 (ΦΕΚ 2988/τ.Β’/8-7-2021), οφείλουν να καταθέσουν:

 1. Αίτηση εγγραφής-Υπεύθυνη Δήλωση (διατίθεται εδώ)
 2. Μία (1) φωτογραφία τύπου αστυνομικής ταυτότητας
 3. Αίτηση για απαλλαγή από τα τέλη φοίτησης (επέχει θέση Υπεύθυνης Δήλωσης) (διατίθεται εδώ)
 4. Υπεύθυνη Δήλωση του φοιτητή, από την οποία προκύπτει ότι δεν έχει κάνει χρήση του δικαιώματος απαλλαγής από τα τέλη φοίτησης σε Π.Μ.Σ. με τη διάταξη του άρθρου 35 του ν. 4485/2017 και ότι δε λαμβάνει υποτροφία από άλλη πηγή (διατίθεται εδώ)
 5. Τα υπόλοιπα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την υποβολή αίτησης για απαλλαγή από τα τέλη φοίτησης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 5 της αριθμ. 131757/Ζ1 απόφασης του ΥΠΕΘ (ΦΕΚ 3387/Β/10.8.2018) και της απόφασης 79803/Ζ1/5-7-2021 (ΦΕΚ 2988/τ.Β’/8-7-2021).

Ευχαριστούμε το σύνολο των υποψηφίων για την προτίμηση που επέδειξαν στο ΔΔΠΜΣ. 

Κόρινθος, 14 Ιουλίου 2021

Η Ειδική Διϊδρυματική Επιτροπή του ΔΔΠΜΣ