Επιτροπή Προγράμματος

Για την οργάνωση και λειτουργία του ΔΔΠΜΣ αρμόδια είναι η Ειδική Διϊδρυματική Επιτροπή (ΕΔΕ), η οποία αποτελείται από τους εξής:

  1. Καθηγητής, Πύρρος Παπαδημητρίου, Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων του Παν/μιου Πελ/νήσου (Διευθυντής του ΔΔΠΜΣ)
  2. Καθηγητής, Μιχάλης Σφακιανάκης, Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Παν/μιου Πειραιώς (Αναπληρωτής Διευθυντής)
  3. Αναπληρωτής Καθηγητής, Εμμανουήλ Παπάζογλου, Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων του Παν/μιου Πελ/νήσου
  4. Επίκουρος Καθηγητής, Ιωσήφ Πλυμάκης, Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων του Παν/μιου Πελ/νήσου
  5. Καθηγητής, Νικόλαος Γεωργόπουλος, Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Παν/μιου Πειραιώς
  6. Καθηγητής, Δημήτριος Γεωργακέλλος, Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Παν/μιου Πειραιώς
  7. Καθηγητής, Ευάγγελος Δρυμπέτας, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Δημοκριτείου Παν/μιου Θράκης