Ωρολόγια Προγράμματα

ΔΔΠΜΣ Τοπική και Περιφερειακή Ανάπτυξη και Αυτοδιοίκηση 2022-23

 Χειμερινή ΠερίοδοςΕαρινή Περίοδος
ΔιδασκαλίαΠειραιάς
Ωρολόγιο Πρόγραμμα
(τελ. ενημ. 18 Οκτ. 22)


Κομοτηνή
Ωρολόγιο Πρόγραμμα
(τελ. ενημ. 31 Οκτ. 22)


Θεσσαλονίκη
Ωρολόγιο Πρόγραμμα
(τελ. ενημ. 31 Οκτ. 22)

Πειραιάς
Ωρολόγιο Πρόγραμμα
(τελ. ενημ. 7 Μαρτ. 23)

Κομοτηνή
Ωρολόγιο Πρόγραμμα
(τελ. ενημ. 21 Φεβρ. 23)


Θεσσαλονίκη
Ωρολόγιο Πρόγραμμα
(τελ. ενημ. 21 Φεβρ. 23)

ΕξεταστικήΠειραιάς
Πρόγραμμα Εξεταστικής
(τελ. ενημ. 24 Ιαν. 23)

Κομοτηνή
Πρόγραμμα Εξεταστικής
(τελ. ενημ. 24 Ιαν. 23)


Θεσσαλονίκη
Πρόγραμμα Εξεταστικής
(τελ. ενημ. 24 Ιαν. 23)

Πειραιάς
►Πρόγραμμα Εξεταστικής◄
(θα υπάρξει ενημέρωση)

Κομοτηνή
►Πρόγραμμα Εξεταστικής◄
(θα υπάρξει ενημέρωση)


Θεσσαλονίκη
►Πρόγραμμα Εξεταστικής◄
(θα υπάρξει ενημέρωση)

Εξεταστική Σεπτεμβρίου Πειραιάς
►Πρόγραμμα Εξεταστικής◄
(Θα υπάρξει ενημέρωση)


Κομοτηνή
►Πρόγραμμα Εξεταστικής◄
(θα υπάρξει ενημέρωση)


Θεσσαλονίκη
►Πρόγραμμα Εξεταστικής◄
(θα υπάρξει ενημέρωση)

[color-box]Οι έκτακτες τροποποιήσεις-αλλαγές των μαθημάτων αναρτώνται στο eclass στο μάθημα «Ανακοινώσεις:: ΔΔΠΜΣ Τοπική και Περιφερειακή Ανάπτυξη και Αυτοδιοίκηση»[/color-box]