Ωρολόγια Προγράμματα

ΔΔΠΜΣ Τοπική και Περιφερειακή Ανάπτυξη και Αυτοδιοίκηση 2023-24

 Χειμερινή ΠερίοδοςΕαρινή Περίοδος
ΔιδασκαλίαΠειραιάς
Ωρολόγιο Πρόγραμμα
(Τελ. ενημ. 20 Οκτ. 23)


Κομοτηνή-Θεσσαλονίκη
Ωρολόγιο Πρόγραμμα
(Τελ. ενημ. 8 Νοε. 23)

Πειραιάς
Ωρολόγιο Πρόγραμμα
(Τελ. ενημέρωση 29 Φεβρ. 24)

Κομοτηνή-Θεσσαλονίκη
Ωρολόγιο Πρόγραμμα
(Τελ. ενημέρωση 15 Φεβρ. 24)
ΕξεταστικήΠειραιάς
Πρόγραμμα Εξεταστικής
(Τελ. ενημ. 18 Ιαν. 24)


Κομοτηνή-Θεσσαλονίκη
Πρόγραμμα Εξεταστικής
(Τελ. ενημ. 18 Ιαν. 24)
Πειραιάς
Πρόγραμμα Εξεταστικής
(Τελ. ενημ. 28 Μαΐου 24)

Κομοτηνή-Θεσσαλονίκη
Πρόγραμμα Εξεταστικής
(Τελ. ενημ. 25 Απρ. 24)
Εξεταστική Σεπτεμβρίου Πειραιάς
►Πρόγραμμα Εξεταστικής◄
(Θα υπάρξει ενημέρωση)


Κομοτηνή-Θεσσαλονίκη
►Πρόγραμμα Εξεταστικής◄
(Θα υπάρξει ενημέρωση)

[color-box]Οι έκτακτες τροποποιήσεις-αλλαγές των μαθημάτων αναρτώνται στο eclass στο μάθημα «Ανακοινώσεις:: ΔΔΠΜΣ Τοπική και Περιφερειακή Ανάπτυξη και Αυτοδιοίκηση»[/color-box]