Ωρολόγια Προγράμματα

ΔΔΠΜΣ Τοπική και Περιφερειακή Ανάπτυξη και Αυτοδιοίκηση 2020-21

 Χειμερινή ΠερίοδοςΕαρινή Περίοδος
ΔιδασκαλίαΠειραιάς
Ωρολόγιο Πρόγραμμα
(Τελ. ενημ. 9 Νοε. 2020)

Κομοτηνή
Ωρολόγιο Πρόγραμμα
(Τελ. ενημ. 26 Οκτ. 2020)
Πειραιάς
Ωρολόγιο Πρόγραμμα
(Τελ. ενημ. 31 Μαρ. 2021)
Κομοτηνή
Ωρολόγιο Πρόγραμμα
(Τελ. ενημ. 19 Φεβρ. 2021)
Αναπληρώσεις(Θα υπάρξει ενημέρωση)(Θα υπάρξει ενημέρωση)
ΕξεταστικήΠειραιάς
Πρόγραμμα Εξεταστικής
(Τελ. ενημ. 27 Ιαν. 2021)
Κομοτηνή
Πρόγραμμα Εξεταστικής
(Τελ. ενημ. 27 Ιαν. 2021)
Πειραιάς
Πρόγραμμα Εξεταστικής
(Τελ. ενημ. 26 Μαϊου 2021)
Κομοτηνή
Πρόγραμμα Εξεταστικής
(Τελ. ενημ. 24 Ιουνίου 2021)
Εξεταστική Σεπτεμβρίου Πειραιάς
►Πρόγραμμα Εξεταστικής◄
(Θα υπάρξει ενημέρωση)

Κομοτηνή
►Πρόγραμμα Εξεταστικής◄
(Θα υπάρξει ενημέρωση)

[color-box]Οι έκτακτες τροποποιήσεις-αλλαγές των μαθημάτων αναρτώνται στο eclass στο μάθημα «Ανακοινώσεις:: ΔΔΠΜΣ Τοπική και Περιφερειακή Ανάπτυξη και Αυτοδιοίκηση»[/color-box]