Ωρολόγια Προγράμματα

ΔΔΠΜΣ Τοπική και Περιφερειακή Ανάπτυξη και Αυτοδιοίκηση 2022-23

 Χειμερινή ΠερίοδοςΕαρινή Περίοδος
ΔιδασκαλίαΠειραιάς
Ωρολόγιο Πρόγραμμα
(τελ. ενημ. 18 Οκτ. 22)


Κομοτηνή
Ωρολόγιο Πρόγραμμα
(τελ. ενημ. 31 Οκτ. 22)


Θεσσαλονίκη
Ωρολόγιο Πρόγραμμα
(τελ. ενημ. 31 Οκτ. 22)

Πειραιάς
Ωρολόγιο Πρόγραμμα
(τελ. ενημ. 7 Μαρτ. 23)

Κομοτηνή
Ωρολόγιο Πρόγραμμα
(τελ. ενημ. 2 Μαϊου. 23)


Θεσσαλονίκη
Ωρολόγιο Πρόγραμμα
(τελ. ενημ. 21 Φεβρ. 23)

ΕξεταστικήΠειραιάς
Πρόγραμμα Εξεταστικής
(τελ. ενημ. 24 Ιαν. 23)

Κομοτηνή
Πρόγραμμα Εξεταστικής
(τελ. ενημ. 24 Ιαν. 23)


Θεσσαλονίκη
Πρόγραμμα Εξεταστικής
(τελ. ενημ. 24 Ιαν. 23)

Πειραιάς
Πρόγραμμα Εξεταστικής
(τελ. ενημ. 20 Ιουν 23)

Κομοτηνή
Πρόγραμμα Εξεταστικής
(τελ. ενημ. 19 Μαΐου 23)


Θεσσαλονίκη
Πρόγραμμα Εξεταστικής
(τελ. ενημ. 22 Ιουν. 23)

Εξεταστική Σεπτεμβρίου Πειραιάς
►Πρόγραμμα Εξεταστικής◄
(Θα υπάρξει ενημέρωση)


Κομοτηνή
Πρόγραμμα Εξεταστικής
(τελ. ενημ. 31 Ιουλ. 23)


Θεσσαλονίκη
Πρόγραμμα Εξεταστικής
(τελ. ενημ. 3 Αυγ. 23)

[color-box]Οι έκτακτες τροποποιήσεις-αλλαγές των μαθημάτων αναρτώνται στο eclass στο μάθημα «Ανακοινώσεις:: ΔΔΠΜΣ Τοπική και Περιφερειακή Ανάπτυξη και Αυτοδιοίκηση»[/color-box]