Διδακτικό Προσωπικό

Αγκυρόπουλος Χαράλαμπος, Διδάκτωρ, Πανεπιστήμιο Πειραιώς
Αρτίκης Παναγιώτης, Καθηγητής στο Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πειραιώς
Βενιέρης Δημήτριος, Καθηγητής στο Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου
Γαλανός Γεώργιος, Επίκουρος Καθηγητής στο Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς
Γεωργακελλος Δημήτριος, Καθηγητής στο Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πειραιώς
Γεωργόπουλος Νικόλαος, Καθηγητής στο Τμήμα Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πειραιώς
Γκεκας Ράλλης, Διδάκτωρ Οικονομικών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Σύμβουλος Κ.Ε.Δ.Ε.
Διαμαντοπούλου Λυδία, Διδάκτωρ, Πανεπιστήμιο Πειραιώς
Διδασκάλου Ελένη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια στο Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πειραιώς
Κλάψης Αντώνης, Επίκουρος Καθηγητής στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου
Κονιόρδος Σωκράτης, Καθηγητής στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου
Κοπανάκη Εύη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πειραιώς
Κότιος Άγγελος, Καθηγητής στο Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς
Μανώλη Παναγιώτα, Επίκουρος Καθηγήτρια στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου
Μαραβελάκης Πέτρος, Καθηγητής στο Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πειραιώς
Παπαδημητρίου Πύρρος, Αναπληρωτής Καθηγητής στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου
Παπαζογλου Μάνος, Επίκουρος Καθηγητής στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου
Παπαναστασόπουλος Γεώργιος, Αναπληρωτής Καθηγητής στο Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πειραιώς
Πετρόπουλος Σωτήρης, Επίκουρος Καθηγητής στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου
Πετρόπουλος Χρήστος, Διδάκτωρ, Ε.Ε.Τ.Α.Α.
Πλυμακης Σήφης, Επίκουρος Καθηγητής στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου
Πουφινάς Θωμάς, Επίκουρος Καθηγητής στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης
Σφακιανάκης Ευάγγελος, Διδάκτωρ, Πανεπιστήμιο Πειραιώς
Σφακιανάκης Μιχάλης, Καθηγητής στο Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πειραιώς
Τζιφάκης Νικόλαος, Αναπληρωτής Καθηγητής στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου
Φακιολας Στάθης, Αναπληρωτής Καθηγητής στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου

Βλαδος Χάρης, Επίκουρος Καθηγητής στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης
Δημόπουλος Ανδρέας, Διδάκτωρ, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
Δρυμπέτας Ευάγγελος, Καθηγητής στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης
Κουτρούκης Θεόδωρος, Αναπληρωτής Καθηγητής στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης
Λαζαρίδης Θέμης, Αναπληρωτής Καθηγητής στο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
Ντόκας Ιωάννης, Επίκουρος Καθηγητής στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης
Πιστικού Βικτωρία, Επίκουρος Καθηγήτρια στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης
Πουφινάς Θωμάς, Επίκουρος Καθηγητής στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης
Ρηγόπουλος Κωνσταντίνος, Επίκουρος Καθηγητής στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης
Σαραφόπουλος Γεώργιος, Καθηγητής στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης
Σπυρομήτρος Ελευθέριος, Αναπληρωτής Καθηγητής στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης
Χαζάκης Κωνσταντίνος, Καθηγητής στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης