Χρήσιμα έντυπα – Οδηγοί

Στη σελίδα αυτή μπορείτε να βρείτε χρήσιμα έντυπα της Γραμματείας και της Βιβλιοθήκης του Τμήματος ΠΕΔιΣ.

Χρήσιμα Έντυπα:

Γραμματεία:

Ενεργοί φοιτητές:

 • Έντυπο Αίτησης (Γενικό) [► Μορφή PDF ◄]
 • Έντυπο Αίτησης Βεβαίωσης Φοιτητικής Ιδιότητας ή/και Αναλυτικής Βαθμολογίας [► Μορφή PDF ◄]
 • Έντυπο Αίτησης Δικαιολόγησης απουσιών [► Σε Μορφή PDF ◄]
 • Έντυπο Αίτησης-Δήλωσης Απώλειας Ακαδημαϊκής Ταυτότητας [► Σε Μορφή PDF ◄]

Απόφοιτοι:

 • Έντυπο Αίτησης για Βεβαίωση Περάτωσης Σπουδών ή/και Βεβαίωση Αναλυτικής Βαθμολογίας Πτυχιούχου [► Μορφή PDF ◄] (Μπορούν να χορηγηθούν μετά από την ολοκλήρωση των υποχρεώσεων του φοιτητή και πριν από την ορκωμοσία του.)
 • Έντυπο Αίτησης για Αντίγραφο Πτυχίου ή/και Βεβαίωση Αναλυτικής Βαθμολογίας Πτυχιούχου  [► Μορφή PDF ◄] (Μπορούν να χορηγηθούν μόνο μετά από την ορκωμοσία του φοιτητή.)

Βιβλιοθήκη (Παράρτημα ΠΕΔιΣ):

Οδηγοί:

 • Απόκτηση Ακαδημαϊκής Ταυτότητας [► Μορφή PDF ◄]
 • Χρήση του StudentsWeb [► Μορφή PDF ◄]
 • Χρήση του eClass [► Μορφή PDF ◄]
 • Οδηγός χρήσης Βιβλιοθήκης ►Σε μορφή PDF
 • Οδηγός εγκατάστασης OpenVPN [► Μορφή PDF
 • Οδηγός Αναζήτησης στον Κατάλογο OPAC ►Σε μορφή PDF
 • Οδηγός Αναζήτησης στις ηλεκτρονικές συλλογές ►Σε μορφή PDF
 • Οδηγός δημιουργίας email αυτοματοποιημένης απάντησης ►Σε μορφή PDF
 • Ψηφιακή πρόσβαση στους εκδοτικούς οίκους μέσω Shibboleth ►Σε μορφή PDF
 • Οδηγός Συγγραφής Διπλωματικών Εργασιών και Διδακτορικών Διατριβών(Αφορά προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές και Υποψήφιους Διδάκτορες).[Μορφή ► DOC ◄] και σε [Μορφή ► PDF ◄ ](Τελ. ενημέρωση 14/12/2017)
 • Οδηγός Σύνταξης Βιβλιογραφικών Αναφορών και Βιβλιογραφίας[►Μορφή PDF◄]
 • Κανονισμός κατά της Λογοκλοπής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου [►Μορφή PDF◄]