Κανονισμοί-Οδηγοί-Χρήσιμα έντυπα

Κανονισμοί:

 • Κανονισμός Λειτουργίας του ΔΔΠΜΣ [►Μορφή PDF◄]
 • Κανονισμός δεοντολογίας της έρευνας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου [►Μορφή PDF◄]
 • Κανονισμός κατά της Λογοκλοπής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου [►Μορφή PDF◄]
 • Κανονισμός Ακαδημαϊκου Συμβούλου [►Μορφή PDF◄]
 • Κανονισμός λειτουργίας μηχανισμού διαχείρισης παραπόνων και ενστάσεων φοιτητών [►Μορφή PDF◄]
 • Κανονισμός Κινητικότητας [Μορφή PDF◄]

Οδηγοί:

 • Οδηγός σπουδών 2023-24 [► Μορφή PDF ◄]
 • Απόκτηση Ακαδημαϊκής Ταυτότητας [► Μορφή PDF ◄]
 • Οδηγίες δηλώσεων μαθημάτων στο Universis [► Μορφή PDF ◄]
 • Χρήση του eClass [► Μορφή PDF ◄]
 • Οδηγός χρήσης Βιβλιοθήκης ►Σε μορφή PDF
 • Οδηγός εγκατάστασης OpenVPN [► Μορφή PDF
 • Οδηγός Αναζήτησης στον Κατάλογο OPAC ►Σε μορφή PDF
 • Οδηγός Αναζήτησης στις ηλεκτρονικές συλλογές (HEAL-Link) ►Σε μορφή PDF
 • Οδηγός δημιουργίας email αυτοματοποιημένης απάντησης ►Σε μορφή PDF
 • Ψηφιακή πρόσβαση στους εκδοτικούς οίκους μέσω Shibboleth ►Σε μορφή PDF
 • Οδηγός Συγγραφής Διπλωματικών Εργασιών και Διδακτορικών Διατριβών(Αφορά προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές και Υποψήφιους Διδάκτορες). [Μορφή ► DOC ◄] και σε [Μορφή ► PDF ◄ ](Τελ. ενημέρωση 27/11/2023)
 • Οδηγός Σύνταξης Βιβλιογραφικών Αναφορών και Βιβλιογραφίας[►Μορφή PDF◄]

Χρήσιμα Έντυπα:

Γραμματεία:

Ενεργοί φοιτητές:
 • Έντυπο Αίτησης (Γενικό) [► Μορφή PDF ◄]
 • Έντυπο Αίτησης Βεβαίωσης Φοιτητικής Ιδιότητας ή/και Αναλυτικής Βαθμολογίας [► Μορφή PDF ◄]
 • Έντυπο Αίτησης Δικαιολόγησης απουσιών [► Σε Μορφή PDF ◄]
 • Έντυπο Αίτησης-Δήλωσης Απώλειας Ακαδημαϊκής Ταυτότητας [► Σε Μορφή PDF ◄]
Απόφοιτοι:
 • Έντυπο Αίτησης για Βεβαίωση Περάτωσης Σπουδών ή/και Βεβαίωση Αναλυτικής Βαθμολογίας Πτυχιούχου [► Μορφή PDF ◄] (Μπορούν να χορηγηθούν μετά από την ολοκλήρωση των υποχρεώσεων του φοιτητή και πριν από την ορκωμοσία του.)
 • Έντυπο Αίτησης για Αντίγραφο Πτυχίου ή/και Βεβαίωση Αναλυτικής Βαθμολογίας Πτυχιούχου  [► Μορφή PDF ◄] (Μπορούν να χορηγηθούν μόνο μετά από την ορκωμοσία του φοιτητή.)

Βιβλιοθήκη (Παράρτημα ΠΕΔιΣ):