Αποτελέσματα επιλογής υποψηφίων 2023-24 και διαδικασία εγγραφής (1η πρόσκληση)

Επιτυχόντες/Επιτυχούσες

Α/ΑΑΡ. ΠΡΩΤ.ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (max 100)ΤΜΗΜΑ
1ΤΠΑΑ221/22-6-2384ΠΕΙΡΑΙΑΣ
2ΤΠΑΑ240/5-7-2382ΠΕΙΡΑΙΑΣ
3ΤΠΑΑ237/5-7-2380ΠΕΙΡΑΙΑΣ
4ΤΠΑΑ241/5-7-2380ΠΕΙΡΑΙΑΣ
5ΤΠΑΑ233/30-6-2380ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
6ΤΠΑΑ229/30-6-2379ΠΕΙΡΑΙΑΣ
7ΤΠΑΑ220/22-6-2379ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
8ΤΠΑΑ262/12-7-2379ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
9ΤΠΑΑ231/30-6-2378ΚΟΜΟΤΗΝΗ
10ΤΠΑΑ239/5-7-2377ΠΕΙΡΑΙΑΣ
11ΤΠΑΑ234/4-7-2377ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
12ΤΠΑΑ254/7-7-2376ΠΕΙΡΑΙΑΣ
13ΤΠΑΑ228/28-6-2376ΠΕΙΡΑΙΑΣ
14ΤΠΑΑ261/12-7-2376ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
15ΤΠΑΑ236/5-7-2375ΠΕΙΡΑΙΑΣ
16ΤΠΑΑ251/7-7-2375ΠΕΙΡΑΙΑΣ
17ΤΠΑΑ242/6-7-2375ΠΕΙΡΑΙΑΣ
18ΤΠΑΑ238/5-7-2375ΠΕΙΡΑΙΑΣ
19ΤΠΑΑ248/7-7-2375ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
20ΤΠΑΑ249/7-7-2374ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
21ΤΠΑΑ246/6-7-2373ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
22ΤΠΑΑ245/6-7-2373ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
23ΤΠΑΑ243/30-6-2373ΚΟΜΟΤΗΝΗ
24ΤΠΑΑ244/6-7-2373ΚΟΜΟΤΗΝΗ
25ΤΠΑΑ255/7-7-2372ΠΕΙΡΑΙΑΣ
26ΤΠΑΑ252/7-7-2372ΠΕΙΡΑΙΑΣ
27ΤΠΑΑ247/7-7-2372ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
28ΤΠΑΑ226/28-6-2368ΠΕΙΡΑΙΑΣ
29ΤΠΑΑ253/7-7-2368ΠΕΙΡΑΙΑΣ
30ΤΠΑΑ223/23-6-2368ΠΕΙΡΑΙΑΣ
31ΤΠΑΑ230/30-6-2366ΠΕΙΡΑΙΑΣ
32ΤΠΑΑ250/7-7-2365ΠΕΙΡΑΙΑΣ

Διαδικασία εγγραφής

Οι εγγραφές των επιτυχόντων θα πραγματοποιηθούν από τη Δευτέρα, 31 Ιουλίου 2023, έως την Τρίτη, 8 Αυγούστου 2023, με την κατάθεση των δικαιολογητικών που αναφέρονται παρακάτω, με ηλεκτρονική  αποστολή στη δ/νση: ddpms@uop.gr   

  1. Αίτηση εγγραφής-Υπεύθυνη Δήλωση (διατίθεται εδώ)
  2. Μία (1) φωτογραφία τύπου αστυνομικής ταυτότητας (αρχείο jpeg)
  3. Το αποδεικτικό κατάθεσης τραπέζης μέρους των τελών φοίτησης ύψους 1.000€ στο λογαριασμό: 5503-098713-930, IBAN : GR89 0172 5030 0055 0309 8713 930, της Τράπεζας Πειραιώς όπου θα αναγράφονται τα στοιχεία:
    Ονοματεπώνυμο φοιτητή
    • Αιτιολογία: «ΔΔΠΜΣ Τοπική και Περιφερειακή Ανάπτυξη και Αυτοδιοίκηση» (ΚΑ0497)

Απαλλαγή από τέλη φοίτησης

Η υποβολή αιτήσεων για απαλλαγή από τέλη φοίτησης θα πραγματοποιηθεί μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας εγγραφής όλων των επιτυχόντων για το ακαδ. έτος 2023-24, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Για την υποβολή των αιτήσεων και τα σχετικά δικαιολογητικά θα υπάρξει νεότερη ανακοίνωση μετά το πέρας των εγγραφών.

Στους μεταπτυχιακούς φοιτητές που θα εγκριθεί η αίτηση τους για απαλλαγή διδάκτρων θα επιστραφούν τα καταβληθέντα δίδακτρα της πρώτης δόσης.

Ευχαριστούμε το σύνολο των υποψηφίων για την προτίμηση που επέδειξαν στο ΔΔΠΜΣ. 

Κόρινθος, 28 Ιουλίου 2023

Η Ειδική Διϊδρυματική Επιτροπή του ΔΔΠΜΣ