Αποτελέσματα επιλογής υποψηφίων 2022-23 και διαδικασία εγγραφής-τμήμα Θεσσαλονίκης (2η πρόσκληση)

Επιτυχόντες/Επιτυχούσες

Α/ΑΑΡ. ΑΙΤΗΣΗΣΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (max 100)
1ΤΠΑΑ3191
2ΤΠΑΑ2885
3ΤΠΑΑ5484
4ΤΠΑΑ2982
5ΤΠΑΑ7081
6ΤΠΑΑ3080
7ΤΠΑΑ7578
8ΤΠΑΑ5777

Διαδικασία εγγραφής

Οι εγγραφές των επιτυχόντων θα πραγματοποιηθούν έως τη Δευτέρα, 17/10/22, και ώρα 12:00, με την αποστολή των κάτωθι δικαιολογητικών στο email ddpms@uop.gr:  

1. Αίτηση εγγραφής-Υπεύθυνη Δήλωση (διατίθεται εδώ)

2. Το αποδεικτικό κατάθεσης τραπέζης μέρους των τελών φοίτησης ύψους 1.000€ στο λογαριασμό: 5503-098713-930, IBAN : GR89 0172 5030 0055 0309 8713 930, της Τράπεζας Πειραιώς (δικαιούχος: ΕΛΚΕ Πανεπιστημίου Πελοποννήσου), όπου θα αναγράφονται τα στοιχεία:

Ονοματεπώνυμο φοιτητή
•Αιτιολογία: «ΔΔΠΜΣ Τοπική και Περιφερειακή Ανάπτυξη και Αυτοδιοίκηση» (ΚΑ0497)

Οι επιτυχόντες θα πρέπει την πρώτη μέρα των μαθημάτων να προσκομίσουν και μία (1) φωτογραφία τύπου αστυνομικής ταυτότητας.

Απαλλαγή από τέλη φοίτησης

Η υποβολή αιτήσεων για απαλλαγή από τέλη φοίτησης θα πραγματοποιηθεί μετά από την ολοκλήρωση των εγγραφών, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις (ΦΕΚ 4899/τ.Β/16-9-2022).

Για την υποβολή των αιτήσεων και τα σχετικά δικαιολογητικά θα ενημερωθείτε με ανακοίνωση μετά το πέρας των εγγραφών.

Στους μεταπτυχιακούς φοιτητές που θα εγκριθεί η αίτηση τους για απαλλαγή διδάκτρων θα επιστραφούν τα καταβληθέντα δίδακτρα της πρώτης δόσης.

Ευχαριστούμε το σύνολο των υποψηφίων για την προτίμηση που επέδειξαν στο ΔΔΠΜΣ. 

Κόρινθος, 12 Οκτωβρίου 2022

Η Ειδική Διϊδρυματική Επιτροπή του ΔΔΠΜΣ