Αποτελέσματα επιλογής υποψηφίων 2022-23 και διαδικασία εγγραφής-τμήμα Κομοτηνής (1η πρόσκληση)

Επιτυχόντες/Επιτυχούσες

Α/ΑΑΡ. ΑΙΤΗΣΗΣΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (max 100)
1ΤΠΑΑ18487
2ΤΠΑΑ20883
3ΤΠΑΑ17582
4ΤΠΑΑ16180
5ΤΠΑΑ17679
6ΤΠΑΑ17078
7ΤΠΑΑ15778
8ΤΠΑΑ16677
9ΤΠΑΑ15677
10ΤΠΑΑ17177
11ΤΠΑΑ18577
12ΤΠΑΑ18276
13ΤΠΑΑ17776
14ΤΠΑΑ18376
15ΤΠΑΑ16575
16ΤΠΑΑ18675
17ΤΠΑΑ16975
18ΤΠΑΑ20068
19ΤΠΑΑ18868

Διαδικασία εγγραφής

Οι εγγραφές των επιτυχόντων θα πραγματοποιηθούν από την Παρασκευή, 9 Σεπτεμβρίου 2022, έως την Παρασκευή, 16 Σεπτεμβρίου 2022, με την κατάθεση των δικαιολογητικών που αναφέρονται παρακάτω, με ταχυδρομική αποστολή στη δ/νση: Παν/μιο Πελ/νήσου, Τμήμα ΠΕΔΙΣ, Αριστοτέλους 1 & Λ. Αθηνών, 20132, Κόρινθος (αναγράφοντας στον φάκελο “Εγγραφή για το ΠΜΣ ΤΠΑΑ”-τμήμα Κομοτηνής), υπό την προϋπόθεση ότι θα έχουν παραληφθεί μέχρι την Παρασκευή, 16/9/2022.  

  1. Αίτηση εγγραφής-Υπεύθυνη Δήλωση (διατίθεται εδώ)
  2. Μία (1) φωτογραφία τύπου αστυνομικής ταυτότητας
  3. Το αποδεικτικό κατάθεσης τραπέζης μέρους των τελών φοίτησης ύψους 1.000€ στο λογαριασμό: 5503-098713-930, IBAN : GR89 0172 5030 0055 0309 8713 930, της Τράπεζας Πειραιώς (δικαιούχος: ΕΛΚΕ Πανεπιστημίου Πελοποννήσου), όπου θα αναγράφονται τα στοιχεία:
    Ονοματεπώνυμο φοιτητή
    •Αιτιολογία: «ΔΔΠΜΣ Τοπική και Περιφερειακή Ανάπτυξη και Αυτοδιοίκηση» (ΚΑ0497)

Απαλλαγή από τέλη φοίτησης

Η υποβολή αιτήσεων για απαλλαγή από τέλη φοίτησης θα πραγματοποιηθεί μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής των μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών, δηλαδή μετά την ολοκλήρωση των εγγραφών, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Για την υποβολή των αιτήσεων και τα σχετικά δικαιολογητικά θα ενημερωθούν οι επιτυχόντες με ανακοίνωση μετά το πέρας των εγγραφών.

Στους μεταπτυχιακούς φοιτητές που θα εγκριθεί η αίτηση για απαλλαγή διδάκτρων θα επιστραφούν τα καταβληθέντα δίδακτρα της πρώτης δόσης.

Ευχαριστούμε το σύνολο των υποψηφίων για την προτίμηση που επέδειξαν στο ΔΔΠΜΣ. 

Κόρινθος, 8 Σεπτεμβρίου 2022

Η Ειδική Διϊδρυματική Επιτροπή του ΔΔΠΜΣ