Αποτελέσματα επιλογής υποψηφίων 2022-23 και διαδικασία εγγραφής-τμήμα Θεσσαλονίκης (1η πρόσκληση)

Επιτυχόντες/Επιτυχούσες

Α/ΑΑΡ. ΑΙΤΗΣΗΣΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (max 100)
1ΤΠΑΑ22986
2ΤΠΑΑ19984
3ΤΠΑΑ21083
4ΤΠΑΑ23282
5ΤΠΑΑ20781
6ΤΠΑΑ15880
7ΤΠΑΑ16080
8ΤΠΑΑ16779
9ΤΠΑΑ16873
10ΤΠΑΑ16373
11ΤΠΑΑ21171
12ΤΠΑΑ23069
13ΤΠΑΑ18067
14ΤΠΑΑ20964
15ΤΠΑΑ21259

Διαδικασία εγγραφής

Οι εγγραφές των επιτυχόντων θα πραγματοποιηθούν από την Παρασκευή, 9 Σεπτεμβρίου 2022, έως την Παρασκευή, 16 Σεπτεμβρίου 2022, με την κατάθεση των δικαιολογητικών που αναφέρονται παρακάτω, με ταχυδρομική αποστολή στη δ/νση: Παν/μιο Πελ/νήσου, Τμήμα ΠΕΔΙΣ, Αριστοτέλους 1 & Λ. Αθηνών, 20132, Κόρινθος (αναγράφοντας στον φάκελο “Εγγραφή για το ΠΜΣ ΤΠΑΑ”-τμήμα Θεσσαλονίκης), υπό την προϋπόθεση ότι θα έχουν παραληφθεί μέχρι την Παρασκευή, 16/9/2022.  

  1. Αίτηση εγγραφής-Υπεύθυνη Δήλωση (διατίθεται εδώ)
  2. Μία (1) φωτογραφία τύπου αστυνομικής ταυτότητας
  3. Το αποδεικτικό κατάθεσης τραπέζης μέρους των τελών φοίτησης ύψους 1.000€ στο λογαριασμό: 5503-098713-930, IBAN : GR89 0172 5030 0055 0309 8713 930, της Τράπεζας Πειραιώς (δικαιούχος: ΕΛΚΕ Πανεπιστημίου Πελοποννήσου), όπου θα αναγράφονται τα στοιχεία:
    Ονοματεπώνυμο φοιτητή
    •Αιτιολογία: «ΔΔΠΜΣ Τοπική και Περιφερειακή Ανάπτυξη και Αυτοδιοίκηση» (ΚΑ0497)

Απαλλαγή από τέλη φοίτησης

Η υποβολή αιτήσεων για απαλλαγή από τέλη φοίτησης θα πραγματοποιηθεί μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής των μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών, δηλαδή μετά την ολοκλήρωση των εγγραφών, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Για την υποβολή των αιτήσεων και τα σχετικά δικαιολογητικά θα ενημερωθούν οι επιτυχόντες με ανακοίνωση μετά το πέρας των εγγραφών.

Στους μεταπτυχιακούς φοιτητές που θα εγκριθεί η αίτηση για απαλλαγή διδάκτρων θα επιστραφούν τα καταβληθέντα δίδακτρα της πρώτης δόσης.

Ευχαριστούμε το σύνολο των υποψηφίων για την προτίμηση που επέδειξαν στο ΔΔΠΜΣ. 

Κόρινθος, 8 Σεπτεμβρίου 2022

Η Ειδική Διϊδρυματική Επιτροπή του ΔΔΠΜΣ