Αποτελέσματα επιλογής υποψηφίων 2022-23 και διαδικασία εγγραφής-τμήμα Πειραιά (1η πρόσκληση)

Επιτυχόντες/Επιτυχούσες

Α/ΑΑΡ. ΑΙΤΗΣΗΣΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (max 100)
1ΤΠΑΑ21889
2ΤΠΑΑ17387
3ΤΠΑΑ18982
4ΤΠΑΑ21780
5ΤΠΑΑ17880
6ΤΠΑΑ19679
7ΤΠΑΑ23178
8ΤΠΑΑ20378
9ΤΠΑΑ20478
10ΤΠΑΑ21478
11ΤΠΑΑ19378
12ΤΠΑΑ19778
13ΤΠΑΑ19477
14ΤΠΑΑ19575
15ΤΠΑΑ15575
16ΤΠΑΑ16274
17ΤΠΑΑ21670
18ΤΠΑΑ19068
19ΤΠΑΑ21568
20ΤΠΑΑ17267
21ΤΠΑΑ15464
22ΤΠΑΑ17463

Διαδικασία εγγραφής

Οι εγγραφές των επιτυχόντων θα πραγματοποιηθούν από την Παρασκευή, 9 Σεπτεμβρίου 2022, έως την Παρασκευή, 16 Σεπτεμβρίου 2022, με την κατάθεση των δικαιολογητικών που αναφέρονται παρακάτω, με ταχυδρομική αποστολή στη δ/νση: Παν/μιο Πελ/νήσου, Τμήμα ΠΕΔΙΣ, Αριστοτέλους 1 & Λ. Αθηνών, 20132, Κόρινθος (αναγράφοντας στον φάκελο “Εγγραφή για το ΠΜΣ ΤΠΑΑ”-τμήμα Πειραιά), υπό την προϋπόθεση ότι θα έχουν παραληφθεί μέχρι την Παρασκευή, 16/9/2022.  

  1. Αίτηση εγγραφής-Υπεύθυνη Δήλωση (διατίθεται εδώ)
  2. Μία (1) φωτογραφία τύπου αστυνομικής ταυτότητας
  3. Το αποδεικτικό κατάθεσης τραπέζης μέρους των τελών φοίτησης ύψους 1.000€ στο λογαριασμό: 5503-098713-930, IBAN : GR89 0172 5030 0055 0309 8713 930, της Τράπεζας Πειραιώς (δικαιούχος: ΕΛΚΕ Πανεπιστημίου Πελοποννήσου), όπου θα αναγράφονται τα στοιχεία:
    Ονοματεπώνυμο φοιτητή
    •Αιτιολογία: «ΔΔΠΜΣ Τοπική και Περιφερειακή Ανάπτυξη και Αυτοδιοίκηση» (ΚΑ0497)

Απαλλαγή από τέλη φοίτησης

Η υποβολή αιτήσεων για απαλλαγή από τέλη φοίτησης θα πραγματοποιηθεί μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής των μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών, δηλαδή μετά την ολοκλήρωση των εγγραφών, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Για την υποβολή των αιτήσεων και τα σχετικά δικαιολογητικά θα ενημερωθούν οι επιτυχόντες με ανακοίνωση μετά το πέρας των εγγραφών.

Στους μεταπτυχιακούς φοιτητές που θα εγκριθεί η αίτηση για απαλλαγή διδάκτρων θα επιστραφούν τα καταβληθέντα δίδακτρα της πρώτης δόσης.

Ευχαριστούμε το σύνολο των υποψηφίων για την προτίμηση που επέδειξαν στο ΔΔΠΜΣ. 

Η Ειδική Διϊδρυματική Επιτροπή του ΔΔΠΜΣ