Αποτελέσματα επιλογής υποψηφίων 2021-22 και διαδικασία εγγραφής-τμήμα Πειραιά (2η πρόσκληση)

Επιτυχόντες

Α/ΑΑΡ. ΠΡΩΤ.ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (max 100)
1ΤΠΑΑ6/7-9-2192
2ΤΠΑΑ266/23-8-2189
3ΤΠΑΑ33/16-9-2185
4ΤΠΑΑ29/15-9-2179
5ΤΠΑΑ23/14-9-2178
6ΤΠΑΑ267/25-8-2177
7ΤΠΑΑ1/3-9-2176
8ΤΠΑΑ28/15-9-2175
9ΤΠΑΑ8/10-9-2174
10ΤΠΑΑ5/7-9-2172
11ΤΠΑΑ22/14-9-2172
12ΤΠΑΑ35/16-9-2172

Επιλαχόντες:

Α/ΑΑΡ. ΠΡΩΤ.ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (max 100)
1ΤΠΑΑ269/30-8-2171
2ΤΠΑΑ32/16-9-2170
3ΤΠΑΑ34/16-9-2170
4ΤΠΑΑ27/15-9-2168
5ΤΠΑΑ31/15-9-2163
 6ΤΠΑΑ37/16-9-2161

Απορριπτέοι:

Α/ΑΑΡ. ΠΡΩΤ.ΛΟΓΟΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ
1ΤΠΑΑ39/16-9-21ΕΛΛΙΠΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ
2ΤΠΑΑ4/7-9-21ΔΕΝ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΑΓΓΛΙΚΩΝ Β2 ΚΑΙ ΔΕΝ ΠΡΟΣΗΛΘΕ ΣΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΓΓΛΙΚΩΝ
3ΤΠΑΑ30/15-9-21ΜΗ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ ΣΤΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

Οι επιτυχόντες επιλέγονται για την ειδίκευση που έχουν επιλέξει στην αίτησή τους ως πρώτη επιλογή.Διαδικασία εγγραφής

Οι εγγραφές των επιτυχόντων  θα πραγματοποιηθούν έως την Παρασκευή, 8 Οκτωβρίου 2021, με την κατάθεση των δικαιολογητικών που αναφέρονται παρακάτω στις περιπτώσεις Α και Β, με ταχυδρομική αποστολή ή ταχυμεταφορά στη δ/νση: Παν/μιο Πελ/νήσου, Τμήμα ΠΕΔΙΣ, Αριστοτέλους 1 & Λ. Αθηνών, 20132, Κόρινθος (αναγράφοντας στον φάκελο “Εγγραφή για το ΠΜΣ ΤΠΑΑ”), υπό την προϋπόθεση ότι θα έχουν παραληφθεί μέχρι την Παρασκευή, 8/10/2021.

Οι επιτυχόντες θα κληθούν να εγγραφούν στην περίπτωση που υπάρξει κενή θέση.  

Α. Οι επιτυχόντες που δεν διεκδικούν απαλλαγή από τα τέλη φοίτησης οφείλουν να καταθέσουν τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

 1. Αίτηση εγγραφής-Υπεύθυνη Δήλωση (διατίθεται εδώ)
 2. Μία (1) φωτογραφία τύπου αστυνομικής ταυτότητας
 3. Το αποδεικτικό κατάθεσης τραπέζης μέρους των τελών φοίτησης ύψους 1.000€ στο λογαριασμό: 5503-098713-930, IBAN : GR89 0172 5030 0055 0309 8713 930, της Τράπεζας Πειραιώς (δικαιούχος: ΕΛΚΕ Πανεπιστημίου Πελοποννήσου), όπου θα αναγράφονται τα στοιχεία:
  Ονοματεπώνυμο φοιτητή
  •Αιτιολογία: «ΔΔΠΜΣ Τοπική και Περιφερειακή Ανάπτυξη και Αυτοδιοίκηση» (ΚΑ0497)

Β. Οι επιτυχόντες που διεκδικούν απαλλαγή από τα τέλη φοίτησης βάσει του άρθρου 35 του Ν. 4485/2017, της απόφασης του ΥΠΕΘ αριθμ. 131757/Ζ1 (ΦΕΚ 3387/Β/10.8.2018) και της απόφασης 79803/Ζ1/5-7-2021 (ΦΕΚ 2988/τ.Β’/8-7-2021), οφείλουν να καταθέσουν:

 1. Αίτηση εγγραφής-Υπεύθυνη Δήλωση (διατίθεται εδώ)
 2. Μία (1) φωτογραφία τύπου αστυνομικής ταυτότητας
 3. Αίτηση για απαλλαγή από τα τέλη φοίτησης (επέχει θέση Υπεύθυνης Δήλωσης) (διατίθεται εδώ)
 4. Υπεύθυνη Δήλωση του φοιτητή, από την οποία προκύπτει ότι δεν έχει κάνει χρήση του δικαιώματος απαλλαγής από τα τέλη φοίτησης σε Π.Μ.Σ. με τη διάταξη του άρθρου 35 του ν. 4485/2017 και ότι δε λαμβάνει υποτροφία από άλλη πηγή (διατίθεται εδώ)
 5. Τα υπόλοιπα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την υποβολή αίτησης για απαλλαγή από τα τέλη φοίτησης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 5 της αριθμ. 131757/Ζ1 απόφασης του ΥΠΕΘ (ΦΕΚ 3387/Β/10.8.2018) και της απόφασης 79803/Ζ1/5-7-2021 (ΦΕΚ 2988/τ.Β’/8-7-2021).

Ευχαριστούμε το σύνολο των υποψηφίων για την προτίμηση που επέδειξαν στο ΔΔΠΜΣ. 

Κόρινθος, 1 Οκτωβρίου 2021

Η Ειδική Διϊδρυματική Επιτροπή του ΔΔΠΜΣ